Uitgestelde opleiding “Akoestiek in gebouwen”

Omwille van de gezondheidscrisis werden de geplande opleidingen “Akoestiek in gebouwen – de praktijk” uitgesteld naar het najaar. Intussen zijn de nieuwe data bekend. De opleidingen zullen doorgaan vanaf 24/09/2020 in Geel-Oost en vanaf 15/10/2020 in Zwijnaarde. Dit geeft mensen die nu pas op de hoogte zijn van het bestaan van de opleiding de unieke […]

Meer lezen

Goede akoestiek als inkomstenbron voor horeca

Een tijd geleden publiceerde Ecophon een artikel in haar AcousticBulletin over het belang van een goede akoestiek in een horecazaak. Uiteindelijk komen mensen naar een restaurant om comfortabel te kunnen eten. De gesprekspartner daarbij goed verstaan zonder zelf je stem te moeten verheffen, zou hierbij een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Helaas kampen vele horecazaken met een […]

Meer lezen

Kantoor 2023

Over drie jaar werkt de Vlaamse Overheid het project “Kantoor 2023” af, waarbij op de site van de oude WTC-torens vlakbij het Noordstation in Brussel 3800 Vlaamse ambtenaren een nieuwe werkplek zullen krijgen. PS-Acoustics ondersteunt de Vlaamse Overheid als bouwheer in het maken van de juiste keuzes op vlak van akoestiek, een uitloper van het […]

Meer lezen

De invloed van een verplicht geluidssysteem voor elektrische voertuigen op de bouwakoestische eisen van woningen

Deze week kwam de Europese richtlijn voor minimale geluidsniveaus van elektrische wagens in het nieuws. We geven een korte toelichting hierbij. De volledige wettekst is te vinden op de website van de Europese Unie. Elektrische voertuigen, of hybride voertuigen die bij lage snelheden zuiver elektrisch rijden, produceren weinig tot geen geluid, wat gevaarlijk is voor […]

Meer lezen

Rondetafelgesprek over akoestiek

Intsite organiseerde een tijdje geleden een rondetafelgesprek over akoestiek. Pieter Schevenels van PS-Acoustics nam hier eveneens aan deel. Er waren mensen van akoestische studiebureaus en leveranciers van akoestische materialen. Er werden verschillende onderwerpen behandeld waarover drie artikels geschreven werden: een over horeca, woningen en kantoren, een over wiens rol het belangrijkste is voor wat betreft […]

Meer lezen

Open opleidingen 2020

Dit jaar waren er 53 deelnemers aan de open opleidingen. Het groeiend aantal cursisten toont aan dat akoestiek meer dan ooit een gevoelige snaar raakt in het bouwproces. De data en locaties voor de open opleidingen voor 2020 zijn intussen gepland. U kan zich alvast registreren via de registratiepagina. Zit u nu reeds met vragen […]

Meer lezen

Vernieuwde GRO-duurzaamheidsmeter

PS-Acoustics werkte mee aan de update van de GRO-duurzaamheidsmeter, die door het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid gehanteerd wordt als handleiding om hun gebouwen aan te toetsen. Deze tool heeft haar wortels in 1987 toen de VN-commissie een rapport in verband met duurzame ontwikkeling uitbracht.  Dit rapport heette het Brundtland-rapport, genaamd naar de toenmalige […]

Meer lezen

Verlenging registratie KMO-portefeuille

Goed nieuws!  De registratie van PS-Acoustics als dienstverlener voor de KMO-portefeuille werd verlengd tot december 2023.  Net zoals vijf jaar geleden werd bij een audit in september geverifieerd of ons bureau aan de noodzakelijke kwaliteitscriteria voldoet.  Dit keer werd ook nagegaan of de reeds afgewerkte dossiers in de KMO-portefeuille correct en volledig waren. U kan […]

Meer lezen