Open-space kantoren

Home » Onze expertise » Open-space kantoren

Open-space kantoren, ook wel open kantooromgevingen, landschapskantoren of kantoortuinen genoemd, laten het hedendaagse flexibel werken toe.  Open omgevingen huisvesten verschillende functies: werkplekken, circulatie, informele gespreksplekken, copy-zones, koffiehoeken, balies, wachtruimtes, …  Er worden vaak gesloten vergaderlokalen, gevoelige gesprekslokalen, concentratiebubbles, … doorheen verweven.

In open kantoren is niet enkel een korte nagalm belangrijk.  Er spelen nog andere elementen mee die moeten waarborgen dat vele mensen in eenzelfde ruimte kunnen samenwerken en zich tegelijk kunnen focussen eigen werk.

Kantoorgebouw met isolatie tussen werkplekken

Hoe optimaliseren?

Speech privacy is nodig om gesprekken vertrouwelijk te houden tegenover derden in een open omgeving.  Tegelijk zorgt een hoge speech privacy ervoor dat werknemers zich kunnen concentreren op hun taken, ondanks de druk bezette ruimte.  Een zorgvuldige balans tussen geluidsschermen, doordacht geplaatste wandabsorptie en meubilair en een geluidsmaskeringssysteem is nodig om de speech privacy te optimaliseren.

Hoe meten?

Een internationale norm (ISO 3382-3) beschrijft welke parameters belangrijk zijn in een open-space omgeving.  Onder andere de spraakverstaanbaarheid hoort hierbij: die moet zo snel mogelijk slecht worden naarmate je je verwijdert van een pratende werknemer.

Welke valkuilen?

Een goed uitgangspunt is dat het volledige plafond voorzien wordt van kwalitatieve geluidsabsorptie.  Dat is niet steeds mogelijk omdat ook andere elementen bepalen wat er aan het plafond komt (esthetiek, warmte-uitwisseling via plafond, …) en er moet dus in het ontwerp reeds rekening gehouden worden met de akoestiek.

Verder denkt men ten onrechte dat een optimale situatie bekomen wordt indien de ruimte zo geruisloos mogelijk is.  Het omgekeerde is echter waar: een constant achtergrondgeluid verkleint de dynamiek tussen storend geluid (andere werknemers) en het achtergrondgeluid, wat de concentratie ten goede komt.

Voor meer info verwijzen we graag naar onze opleidingen.

Projectvoorbeelden

We geven graag een aantal voorbeelden van studies en metingen in verband met open-space kantoren.  Een volledig overzicht vindt u bij onze referenties.

Een overheidsinstantie gaat een nieuwbouw-kantoorgebouw oprichten voor meer dan 2000 werknemers.  Wij worden ingeschakeld om eisen te stellen aan de akoestische parameters en om een evaluatiemethodiek uit te denken.  We adviseren hierbij om in het ontwerp al rekening te houden met de belangrijke elementen die zorgen voor een goed open-space kantoor, zoals het reeds voorzien van infrastructuur voor een geluidsmaskeringssysteem.

businessman goes along a corridor at modern office

Een aannemer ondervindt problemen in een open-space kantoor.  Er zijn werknemers met verschillende functies die vaak moeten telefoneren.  Wij voeren metingen uit en stellen oplossingsstrategieën voor.  Dit gebeurt in verschillende stappen in volgorde van belangrijkheid, zodat de aannemer zelf kan beslissen hoe ver hij wil gaan.

Open-space kantoren meting 1 (2015-OF079)

Een bankkantoor wil werknemers verhuizen naar een nieuw in gebruik te nemen open-space kantoor.  Men geeft aan tevreden te zijn over de huidige situatie.  Wij worden ingeschakeld om na te gaan aan welke maatstaven de huidige situatie voldoet om ervoor te zorgen dat in de nieuwe ruimte vergelijkbaar akoestisch comfort bekomen wordt.

Open-space kantoren meting 2 (2016-OF072)

Open-space kantoren akoestisch optimaliseren?

We horen graag hoe we u kunnen helpen.

Onze andere expertises:

Luchtgeluidisolatie

Minimaliseer stemgeluiden in een ruimte, ideaal voor drukke zalen of werkomgevingen.

Contactgeluidisolatie

Vermijden van loopgeluiden. Zeer belangrijk nabij ruimtes waar veel verplaatsing is.

Gevelgeluidisolatie

Buiten veel lawaai, binnen een oase aan rust. Feestgeluiden binnenhouden.

Installatielawaai

Minimaliseer geluidsoverlast van ventilatie, verwarming, sanitair, …

Ruimteakoestiek

Vermijd echo’s, nagalm en akoestische problemen in ruimtes.

Buitenlawaaimetingen

Metingen van verkeersgeluiden, industriële geluiden, …, om de gevelgeluidisolatie te bepalen.

Spraakverstaanbaarheid

Spraakverstaanbaarheidsmetingen (STI – Speech Transmission Index)

Overige metingen

Metingen van geluid in om het even welk meetpunt (binnen of buiten)