Buitenlawaaimetingen

Home » Onze expertise » Buitenlawaaimetingen

De eisen die men stelt aan de geluidisolatie van een gevel hangen af van de lawaaierigheid van de buitenomgeving.  Voor wegverkeer kan men deze inschatten op basis van een beschrijving van de aanliggende weg(en), maar het is verstandiger een buitenlawaaimeting te laten uitvoeren.  Daarmee legt u objectief vast wat de uitgangssituatie is voor de geluidisolatie van de gebouwschil.

Hoe meten?

Een meting gebeurt gedurende minstens een half uur op een tijdstip dat karakteristiek is voor de meest lawaaierige situatie.  Dit is meestal de spits, maar het kan ook gaan om het laden en lossen van vrachtwagens, de aanwezigheid van feestgangers van een nabijgelegen discotheek, …

Projectvoorbeelden

We geven graag een aantal voorbeelden van buitenlawaaimetingen opdat u een idee heeft in welke context deze kunnen passen.

Een aannemer laat een akoestische studie uitvoeren van studentenhuisvesting te Leuven, onder andere van de gevel.  Aangezien het gebouw zal liggen langs een belangrijke invalsweg naar het centrum, stellen wij voor een buitenlawaaimeting uit te voeren.

Buitenlawaaimetingen meting 1 (2014-06-01) shifted

Een architectenbureau wordt aangesteld voor het ontwerp van een nieuw te bouwen politiecommissariaat langs een drukke spoorlijn vlakbij een station.  Het bureau is tevens verantwoordelijk voor het aanstellen van studiebureaus voor diverse studies, waaronder akoestiek.  Wij voeren de buitenlawaaimeting uit die zal bepalen aan welke vereisten de gebouwschil zal moeten voldoen.

Buitenlawaaimetingen meting 2 (2013-04-11)

Een projectontwikkelaar bouwt een nieuw hotel vlakbij een luchthaven.  Men wordt geconfronteerd met vrij strenge eisen op vlak van akoestische isolatie van de gevel en wil een tweede opinie.  Wij voeren de metingen uit.

Buitenlawaaimetingen meting 3 (2017-OF030)

Op zoek naar buitenlawaaimetingen of advies?

We horen graag hoe we u kunnen helpen.

Onze andere expertises:

Luchtgeluidisolatie

Minimaliseer stemgeluiden in een ruimte, ideaal voor drukke zalen of werkomgevingen.

Contactgeluidisolatie

Vermijden van loopgeluiden. Zeer belangrijk nabij ruimtes waar veel verplaatsing is.

Gevelgeluidisolatie

Buiten veel lawaai, binnen een oase aan rust. Feestgeluiden binnenhouden.

Installatielawaai

Minimaliseer geluidsoverlast van ventilatie, verwarming, sanitair, …

Ruimteakoestiek

Vermijd echo’s, nagalm en akoestische problemen in ruimtes.

Open-space kantoren

Optimale speech privacy wordt gegarandeerd zodat men rustig en ongestoord kan werken.

Spraakverstaanbaarheid

Spraakverstaanbaarheidsmetingen (STI – Speech Transmission Index)

Overige metingen

Metingen van geluid in om het even welk meetpunt (binnen of buiten)