Ruimteakoestiek

Home » Onze expertise » Ruimteakoestiek

In een ruimte met een slechte spraakverstaanbaarheid of in een lawaaierige ruimte moeten absorberende materialen gebruikt worden om de ruimteakoestiek te verbeteren.  Die zorgen ervoor dat er minder galm is in de ruimte.

Nagalm in receptie hotel

Hoe optimaliseren?

Een goede absorptie ontstaat wanneer gebruik gemaakt wordt van voldoende materiaal dat voldoende kwalitatief is.  Er zijn op de markt heel veel soorten materialen ter beschikking die allemaal, onder bepaalde voorwaarden, goed kunnen absorberen.

In ruimtes zoals vergaderzalen, waar spraakverstaanbaarheid erg belangrijk is, speelt ook de locatie van de absorptie een belangrijke rol om akoestisch nadelige effecten te vermijden.

De nagalm wordt berekend op basis van methodes die uiteengezet worden in een Europese norm.

Hoe meten?

De nagalm kan op twee manieren gemeten worden: ofwel met behulp van een omni-directionele luidspreker die roze ruis uitzendt die plots wordt onderbroken ofwel met behulp van een toestel dat een heel luide, korte knal opwekt.  De geluidsmeter meet hoe lang het geluid blijft hangen in de ruimte en geeft meteen de resultaten weer.

Welke valkuilen?

Er bestaan veel misverstanden op het gebied van akoestische absorptie.  Het is belangrijk om volgende valkuilen te vermijden:

  • Geen absorptie voorzien in akoestisch gevoelige ruimtes (klaslokalen, eetruimtes, kantoren, …)
  • Te weinig absorptie voorzien: dikwijls is een behoorlijke hoeveelheid nodig
  • Absorptie dichtverven: het is belangrijk dat de poriën open blijven

Voor meer info verwijzen we graag naar onze opleidingen.

Projectvoorbeelden

We geven graag een aantal voorbeelden van studies en metingen in verband met nagalm.  Een volledig overzicht vindt u bij onze referenties.

Een sociale huisvestingsmaatschappij bouwt een nieuw kantoor.  De architect voorziet in geluidsabsorberende eilanden en wandpanelen uit geperforeerde MDF-panelen, maar de maatschappij twijfelt of er genoeg voorzien is.  Uit onze berekeningen blijkt inderdaad dat in sommige ruimtes dubbel  zoveel en in andere tot driedubbel zoveel geluidsabsorptie nodig is.

Ruimte-akoestiek 1

De gebouwbeheerder van een museum krijgt melding van een slechte akoestiek in haar vernieuwde inkomhal.  We voeren een akoestisch onderzoek uit dat aangevat wordt met een meting.  Vervolgens wordt in overleg met de opdrachtgever een keuze gemaakt uit concrete materialen en de beste locaties voor de plaatsing hiervan.  Het resultaat is absorberende eilanden aan het plafond en decoratieve geluidsabsorberende panelen aan de wanden.

Ruimte-akoestiek meting 1 (2013-03-05)

Een infrastructuuruitbater wil een seinzaal renoveren en stelt hoge eisen aan de akoestiek van een ruimte die gedurende de renovatie zal gebruikt worden.  We voeren een meting uit van de casco-ruimte, berekenen hoeveel materiaal nodig is en adviseren in wat de optimale locatie is.  Achteraf voeren we een controlemeting uit.

Ruimte-akoestiek meting 2a (2016-OF034)
Ruimte-akoestiek meting 2b (2016-OF034)

Meten van ruimteakoestiek of advies nodig?

We horen graag hoe we u kunnen helpen.

Onze andere expertises:

Luchtgeluidisolatie

Minimaliseer stemgeluiden in een ruimte, ideaal voor drukke zalen of werkomgevingen.

Contactgeluidisolatie

Vermijden van loopgeluiden. Zeer belangrijk nabij ruimtes waar veel verplaatsing is.

Gevelgeluidisolatie

Buiten veel lawaai, binnen een oase aan rust. Feestgeluiden binnenhouden.

Installatielawaai

Minimaliseer geluidsoverlast van ventilatie, verwarming, sanitair, …

Open-space kantoren

Optimale speech privacy wordt gegarandeerd zodat men rustig en ongestoord kan werken.

Buitenlawaaimetingen

Metingen van verkeersgeluiden, industriële geluiden, …, om de gevelgeluidisolatie te bepalen.

Spraakverstaanbaarheid

Spraakverstaanbaarheidsmetingen (STI – Speech Transmission Index)

Overige metingen

Metingen van geluid in om het even welk meetpunt (binnen of buiten)