Luchtgeluidisolatie

Home » Onze expertise » Luchtgeluidisolatie

Met luchtgeluidisolatie bedoelt men het isoleren van stemgeluiden.  Hoe meer lawaai in een naburige ruimte, en hoe gevoeliger de ruimte zelf, hoe hoger het verwachtingspatroon is voor de luchtgeluidisolatie tussen beide ruimtes.

Man at night can't fall asleep because of the noisy neighbor

Hoe optimaliseren?

Over het algemeen is massa de belangrijkste parameter voor akoestische isolatie.  Hoe hoger de massa, hoe beter de akoestische isolatie.  Luchtlekken dienen te allen tijde vermeden te worden omdat zij eveneens geluidlekken zijn.

Bovendien zijn dubbele wanden uitstekende isolatoren omdat ze massa-veer-massasystemen vormen waarbij de tussenliggende laag de rol speelt van de veer en de spouwbladen de rollen van de massa’s.  Ze presteren beter naarmate de massa’s van de spouwbladen hoger zijn en wanneer de spouw breder is.  Een voorbeeld is een lichte scheidingswand die uit een frame bestaat en gipskartonplaten aan weerszijden.

De luchtgeluidisolatie tussen twee ruimtes kan berekend worden op basis van Europese normen.  Deze houden niet alleen rekening met geluidsoverdracht doorheen het scheidingselement zelf maar ook met geluidstransmissie doorheen hiermee verbonden bouwelementen (flankerende geluidsoverdracht).

Hoe meten?

Bij het meten stellen wij een omni-directionele luidspreker op in de zendruimte.  Die zendt zo luid als mogelijk een ruisachtig signaal uit dat zowel in zend- als ontvangruimte geregistreerd wordt met de geluidsmeter.  Na enkele correcties met de nagalmtijd en het achtergrondgeluid wordt hieruit de juiste parameter afgeleid.

Welke valkuilen?

Door volgende valkuilen laat men zich helaas vaak misleiden:

  • Isolatie verwarren met absorptie: voor isolatie zijn steeds twee ruimtes nodig; absorptie verzorgt de ruimte-akoestiek van één ruimte.
  • Thermische isolatie verwarren met akoestische isolatie: tegen warmte zijn lichte, poreuze materialen nodig en tegen geluid zware, lekdichte constructies.
  • De belangrijke nadelige invloed van zwakke schakels onderschatten: ventilatieroosters, kieren, deuren, beglazing, …

Voor een volledig overzicht verwijzen wij graag naar onze opleidingen.

Projectvoorbeelden

We geven graag een aantal voorbeelden van studies en metingen in verband met luchtgeluidisolatie.  Een volledig overzicht vindt u bij onze referenties.

Een bedrijf verhuist naar een nieuw industrieel pand.  Men stelt al vlug vast dat men in de kantoorruimtes veel geluidshinder ondervindt van de activiteiten in de productiehal.  Na onderzoek ter plaatse blijkt dat boven het vals plafond de scheidingswand weliswaar doorloopt in het plenum, maar het geluid nog zijn weg vindt langs de uitsparingen in de metalen profielplaten die niet zijn afgedicht.  We stellen een rapport op en stellen stapsgewijze verbeteringen voor.

Luchtgeluidisolatie meting 1 (2016-OF080)

De leverancier van akoestische deuren in de Beursschouwburg te Brussel wordt gevraagd een onafhankelijk meetrapport te bezorgen van de luchtgeluidisolatie na plaatsing van de deuren.  De deuren zijn zware exemplaren uit staal en gelaagd glas met de nodige aandacht aan de aansluitingen.  Ze worden geplaatst tussen een café en een receptieruimte.  Wij voeren de metingen uit en stellen de rapporten op conform de meest recente normering.

Luchtgeluidisolatie meting 2 (2014-04-28)

Een projectontwikkelaar die de piste van het bouwen met CLT (Cross Laminated Timber) wilt bewandelen voor toepassing in appartementenbouw, vraagt zich af welke de prestaties waren van enkele gerealiseerde wooneenheden.  We voeren metingen uit en leggen de aandacht op enkele aspecten die nog beter kunnen.  Hiertoe wordt een concreet voorstel uitgewerkt op basis van rekenwerk.

Luchtgeluidisolatie meting 3 (2016-OF061)

Een aannemer moet volgens het bestek een naar zijn mening nogal forse wand optrekken tussen twee klaslokalen van een nieuwe te bouwen school.  Wij worden ingeschakeld om na te gaan of dit effectief nodig is om de eisen uit de norm NBN S 01-400-2:2012 te behalen.  Het blijkt dat een en ander toch geoptimaliseerd kan worden.  Het levert een fikse besparing op voor de aannemer.

Engineer checking work plan on location site. Horizontal image asian engineer wearing orange safety vest and helmet under construction checking plan with yellow crane on the background and blue sky

Luchtgeluidisolatie meten of advies nodig?

We horen graag hoe we u kunnen helpen.

Onze andere expertises:

Contactgeluidisolatie

Vermijden van loopgeluiden. Zeer belangrijk nabij ruimtes waar veel verplaatsing is.

Gevelgeluidisolatie

Buiten veel lawaai, binnen een oase aan rust. Feestgeluiden binnenhouden.

Installatielawaai

Minimaliseer geluidsoverlast van ventilatie, verwarming, sanitair, …

Ruimteakoestiek

Vermijd echo’s, nagalm en akoestische problemen in ruimtes.

Open-space kantoren

Optimale speech privacy wordt gegarandeerd zodat men rustig en ongestoord kan werken.

Buitenlawaaimetingen

Metingen van verkeersgeluiden, industriële geluiden, …, om de gevelgeluidisolatie te bepalen.

Spraakverstaanbaarheid

Spraakverstaanbaarheidsmetingen (STI – Speech Transmission Index)

Overige metingen

Metingen van geluid in om het even welk meetpunt (binnen of buiten)