Installatielawaai

Home » Onze expertise » Installatielawaai

Elke installatie in een gebouw maakt lawaai, dit noemen we installatielawaai.  Dit kan rechtstreeks via de lucht zijn of via de gebouwstructuur, of allebei.  Ook bewegende lucht in ventilatiekanalen bijvoorbeeld kan bij bochten en vertakkingen extra geluid teweegbrengen.

In de bouwakoestische normen worden enkel eisen gesteld aan volgende gebouwgebonden installaties:

  • HVAC: verwarming, ventilatie, airconditioning
  • Sanitaire installaties: wateraanvoer en afvoer van vuil of fecaal water
  • Liften
  • Automatische poorten
Installatielawaai van leidingen

Hoe optimaliseren?

Het is een gouden regel om installatiegeluid zo dicht mogelijk bij de bron onder handen te nemen.  De rechtstreekse geluidsuitstraling kan sterk verminderd worden door een efficiënte omkasting rond geluidsbron.  Buiten kunnen geluidsschermen ook nog verbetering brengen, denk maar aan de lange schermen langs autosnelwegen.

De voortplanting van het geluid via het gebouw kan verminderd worden door te kiezen voor elastische ontkoppeling.  Dit kan een soepel materiaal zijn, maar soms zijn echte veren nodig om een goede trillingsisolatie te bereiken.  Het is daarbij belangrijk een juiste keuze te maken van dit materiaal of deze veren, want in bepaalde gevallen bekomt men net een versterking van het geluid.

In ventilatiekanalen of waterleidingen ten slotte is het belangrijk de stroom van lucht of water zo weinig mogelijk in turbulentie te brengen.  Dit betekent onder meer het hanteren van een kleine snelheid van het fluïdum, het gebruik van soepele bochten, het respecteren van tussenafstanden tussen vertakkingen, …  Erg vaak zijn er in ventilatiekanalen nog geluidsdempers nodig om aan de eisen te voldoen.

Hoe meten?

De meting van installatielawaai gebeurt door ons met behulp van een gecalibreerde klasse-1-geluidsmeter.  Afhankelijk van de benodigde precisie, wordt een internationale meetnorm zorgvuldig gevolgd.  Het is hierbij erg belangrijk dat er zo weinig mogelijk storend geluid is.  Dit betekent bijvoorbeeld dat er niemand in het betreffend gebouw werkzaam mag zijn.

Welke valkuilen?

Bij gebouwinstallaties komen vele partijen aan te pas: fabrikanten, leveranciers, plaatsers, ontwerpburelen technieken, …  Het is niet altijd gemakkelijk om een bepaald probleem toe te wijzen aan een bepaalde factor.

Wij merken wel dat volgende aspecten vaak voor verwarring en fouten zorgen:

  • Het verschil niet kennen tussen geluidsdruk en geluidsvermogen, of een niet correcte beschrijving hiervan in de technische fiche van een toestel
  • Hoge luchtsnelheden in ventilatietracés
  • Gebrekkige inregeling van ventilatiesystemen
  • Geen of foutieve trillingsisolatie

Voor meer toelichting verwijzen we graag naar onze opleidingen.

Projectvoorbeelden

We geven graag een aantal voorbeelden van studies en metingen in verband met installatielawaai.  Een volledig overzicht vindt u bij onze referenties.

Een studiebureau technieken wil weten of de efficiëntie en de plaatsing van geluidsdempers in het bestek van een kantoorgebouw voldoende is om aan de eisen tegemoet te komen.  Ons onderzoek wijst onder andere uit dat de werking van sommige dempers niet tot hun recht komt daar er nadien nog veel turbulentie ontstaat op het tracé.  Omdat deze dempers kunnen verwijderd worden, zorgt dit voor een besparing.

b747c249-40e1-4bb9-a160-423ef7800511

Bewoners van assistentiewoningen klagen over geluidsoverlast van een warmtekrachtkoppeling in de bovengelegen technische ruimte.  De aannemer wordt gevraagd een akoestisch onderzoek te laten uitvoeren, nadat het plaatsen van veren onder het toestel geen beterschap bracht.  We merken op dat de vloer van de technische ruimte zwevend is uitgevoerd op een mat gericht op het isoleren van loopgeluiden, die veel te stijf is voor het isoleren van laagfrequente trillingen.

Installatielawaai meting 1 (2013-11-29)

Een aannemer wil voor de oplevering een attest van het liftlawaai om vooraf te kunnen laten zien aan potentiële kopers van een dakappartement.  Wij voeren metingen uit conform de geldende normen en stellen een dito rapport op.

Installatielawaai meting 2 (2017-OF055)

In een forensisch psychiatrisch centrum worden te hoge geluidsniveaus vermoed bij het operationeel stellen van de ventilatie.  Wij voeren een hele reeks metingen uit.  We stellen verbetermogelijkheden voor en wijzen terloops op een zwakke plek in het bestek met eisen, waar geen rekening gehouden wordt met de nagalmtijd van de ruimtes.  In een instelling zijn bijvoorbeeld slaapruimtes namelijk nogal galmend en dit zorgt voor een verhoogd geluidsniveau.

Installatielawaai meting 3 (2014-05-14)

Installatielawaai meten of advies nodig?

We horen graag hoe we u kunnen helpen.

Onze andere expertises:

Luchtgeluidisolatie

Minimaliseer stemgeluiden in een ruimte, ideaal voor drukke zalen of werkomgevingen.

Contactgeluidisolatie

Vermijden van loopgeluiden. Zeer belangrijk nabij ruimtes waar veel verplaatsing is.

Gevelgeluidisolatie

Buiten veel lawaai, binnen een oase aan rust. Feestgeluiden binnenhouden.

Ruimteakoestiek

Vermijd echo’s, nagalm en akoestische problemen in ruimtes.

Open-space kantoren

Optimale speech privacy wordt gegarandeerd zodat men rustig en ongestoord kan werken.

Buitenlawaaimetingen

Metingen van verkeersgeluiden, industriële geluiden, …, om de gevelgeluidisolatie te bepalen.

Spraakverstaanbaarheid

Spraakverstaanbaarheidsmetingen (STI – Speech Transmission Index)

Overige metingen

Metingen van geluid in om het even welk meetpunt (binnen of buiten)