Spraakverstaanbaarheid

Home » Onze expertise » Spraakverstaanbaarheid

De mate waarin we een tekst verstaan wordt uitgedrukt in de spraakverstaanbaarheid.  De grootheid STI (speech transmission index) werd ontwikkeld om aan te geven hoe verstaanbaar iets is.  Het is een relatief eenvoudige grootheid die gelijk is aan 0 wanneer iets onverstaanbaar is en gelijk aan 1 wanneer iets perfect verstaanbaar is.  Onder andere in open-space kantoren is dit een belangrijke grootheid.  Ze is er best zo laag mogelijk opdat de speech privacy zo hoog mogelijk is.

Hoe meten?

Om de STI-waarde te meten wordt gebruik gemaakt van een bijzonder signaal dat eigenschappen heeft zoals in spraak, al klinkt het signaal vrij abstract.  De analyse gebeurt door de geluidsmeter zelf, die meteen het resultaat weergeeft.

Projectvoorbeelden

We geven graag een aantal voorbeelden van metingen van spraakverstaanbaarheid.

In het hoofdkantoor van een bedrijvengroep actief in land- en tuinbouw is een open-space kantoor waar men klaagt over geluidshinder van andere werknemers.  We voeren metingen uit conform de norm voor open-space kantoren en daarbij worden ook STI-waarden opgemeten.

Spraakverstaanbaarheid meting 1 (2015-OF121)

Aan de balie van een museum ondervindt men moeite om bezoekers te verstaan, ook al staan ze aan de andere kant van de balie.  Wanneer er zich veel mensen tegelijk in de inkomhal van het museum bevinden is er immers veel storend achtergrondgeluid.  De gebouwbeheerder stelt ons aan om metingen uit te voeren van de spraakverstaanbaarheid om het uitgangspunt te kennen van een verbetervoorstel, dat virtueel uitgewerkt wordt in ray tracing software.

Spraakverstaanbaarheid meting 2 (2013-03-05)

In een hoofdkantoor van een bank geven werknemers aan dat het er moeilijk is om zich te concentreren door het storende geluid van collega’s.  We voeren metingen uit conform de norm voor open-space kantoren en daarbij worden ook STI-waarden opgemeten.

Spraakverstaanbaarheid meting 3 (2013-07-25)

Nood aan spraakverstaanbaarheidsmetingen?

We horen graag hoe we u kunnen helpen.

Onze andere expertises:

Luchtgeluidisolatie

Minimaliseer stemgeluiden in een ruimte, ideaal voor drukke zalen of werkomgevingen.

Contactgeluidisolatie

Vermijden van loopgeluiden. Zeer belangrijk nabij ruimtes waar veel verplaatsing is.

Gevelgeluidisolatie

Buiten veel lawaai, binnen een oase aan rust. Feestgeluiden binnenhouden.

Installatielawaai

Minimaliseer geluidsoverlast van ventilatie, verwarming, sanitair, …

Ruimteakoestiek

Vermijd echo’s, nagalm en akoestische problemen in ruimtes.

Open-space kantoren

Optimale speech privacy wordt gegarandeerd zodat men rustig en ongestoord kan werken.

Buitenlawaaimetingen

Metingen van verkeersgeluiden, industriële geluiden, …, om de gevelgeluidisolatie te bepalen.

Overige metingen

Metingen van geluid in om het even welk meetpunt (binnen of buiten)