Gevelgeluidisolatie

Home » Onze expertise » Gevelgeluidisolatie

Gevelgeluidisolatie is belangrijk voor het verminderen van geluidoverdracht tussen de buitenomgeving en een gebouw.  Ook omgekeerd kan de gebouwschil een belangrijke rol spelen wat betreft geluidsoverdracht: denk maar aan een multifunctionele feestzaal in een residentiële wijk.

Voorbeeld van een gevel

Hoe optimaliseren?

De eisen voor gevelgeluidisolatie van buiten naar binnen hangen af van de hoeveelheid buitenlawaai.  Deze kunnen voor verkeersgeluid bepaald worden op basis van een tabel in de norm NBN S 01-400-1:2008, maar het is niet zelden kostenefficiënter een meting te laten uitvoeren.  Daaruit volgt immers vaak een kleinere geluidsbelasting dan de veilig ingeschatte tabelwaarden.

Men moet vooral letten op de prestaties van de zwakke elementen: beglazing en eventuele ventilatieroosters.

De gevelgeluidisolatie wordt berekend op basis van methodes die uiteengezet worden in een Europese norm.

Hoe meten?

Bij het meten stellen wij buiten een luidspreker op aan het te onderzoeken gevelvlak.  Die zendt zo luid als mogelijk een ruisachtig signaal uit dat zowel buiten als binnen door de geluidsmeter opgemeten wordt.  Na enkele correcties met de nagalmtijd en het achtergrondgeluid wordt hieruit de juiste parameter afgeleid.

Welke valkuilen?

Vele mensen denken dat de keuze van metselwerk of van de thermische isolatie een relevante rol speelt bij gevelgeluidisolatie.  Dit klopt slechts zelden.  Het zijn de vensters en eventuele ventilatieroosters die de zwakke schakels vormen en de uiteindelijke prestatie domineren.

Zo wordt vaak vanwege budgettaire redenen gekozen voor een ventilatiesysteem C (met roosters) in plaats van D (volledig mechanisch).  Vaak leidt dit in de akoestische studie van de ventilatieroosters tot conflicten tussen benodigd luchtdebiet (voor EPB) en benodigde akoestische isolatie.

Voor andere valkuilen verwijzen we graag naar onze opleidingen.

Projectvoorbeelden

We geven graag een aantal voorbeelden van studies en metingen in verband met gevelgeluidisolatie.  Een volledig overzicht vindt u bij onze referenties.

Een architect wordt gevraagd een rekennota voor te leggen om aan te tonen dat de gevelgeluidisolatie van een woning aan een spoor voldoet aan de norm NBN S 01-400-1:2008 voor residentiële bouw.  Dankzij de voorzienigheid van de architect, die spaarzaam is met de afmetingen van de vensters in de meest belaste gevel, worden de eisen vlekkeloos gehaald.  Dit wordt uitvoerig gedocumenteerd in ons rapport.

Architect working with technical drawings

Een buurman ondervindt geluidshinder van een feestzaal van dewelke het dak recentelijk gerenoveerd werd.  Na overleg tussen de gemeente en de uitbater worden wij ingeschakeld om een akoestisch onderzoek uit te voeren.  Hierbij zenden we binnen zo luid mogelijke ruisgeluiden uit.  In het rapport wijzen we op de gevaren van de keuze voor sandwichpanelen bij akoestisch gevoelige situaties en stellen de goedkoopst mogelijke verbetering voor.

Gevelgeluidisolatie meting 1 (2017-OF133)

Een aannemer wordt gevraagd om een rekennota voor te leggen om aan te tonen dat de gevelgeluidisolatie in orde is.  Het gaat om wooneenheden opgebouwd uit prefab-containers.  Gezien de afwerking reeds vergevorderd is, voeren we meteen ook metingen uit.  De site bevindt zich vlakbij de luchthaven van Zaventem, dus ook de daken dienen onderzocht te worden.  Hiervoor wordt een hoogtewerker ingeschakeld van waarop de luidspreker in werking gesteld wordt.

Gevelgeluidisolatie meting 2 (2017-OF146)

Gevelgeluidisolatie meten of advies nodig?

We horen graag hoe we u kunnen helpen.

Onze andere expertises:

Luchtgeluidisolatie

Minimaliseer stemgeluiden in een ruimte, ideaal voor drukke zalen of werkomgevingen.

Contactgeluidisolatie

Vermijden van loopgeluiden. Zeer belangrijk nabij ruimtes waar veel verplaatsing is.

Installatielawaai

Minimaliseer geluidsoverlast van ventilatie, verwarming, sanitair, …

Ruimteakoestiek

Vermijd echo’s, nagalm en akoestische problemen in ruimtes.

Open-space kantoren

Optimale speech privacy wordt gegarandeerd zodat men rustig en ongestoord kan werken.

Buitenlawaaimetingen

Metingen van verkeersgeluiden, industriële geluiden, …, om de gevelgeluidisolatie te bepalen.

Spraakverstaanbaarheid

Spraakverstaanbaarheidsmetingen (STI – Speech Transmission Index)

Overige metingen

Metingen van geluid in om het even welk meetpunt (binnen of buiten)