Overige metingen

Home » Onze expertise » Overige metingen

Naast de eerder vermelde metingen, kunnen nog tal van andere metingen zinvol zijn om akoestische vraagstukken op te lossen.

Projectvoorbeelden

We geven graag enkele voorbeelden en lichten een mogelijke strategie toe.

Een advocatenkantoor ondervindt hinder van cafébezoekers op een terras van een pas geopend café.  Het terras is ingesloten op een binnenkoer waar het geluid sterk bevangen blijft.  Wij voeren metingen uit om na te gaan in welke mate de geluidshinder gereduceerd kan worden ter hoogte van het café.  Hiervoor vergelijken we de meetresultaten met de resultaten zoals ze zouden zijn zonder binnenkoer.

Overige metingen meting 1 (2017-OF130)

Een onderzoeksinstelling meldt geluidsoverlast van twee klimaatkasten in een groot labo waar ook werkplekken zijn voor onderzoekers.  Eén klimaatkast is opvallend luidruchtiger dan de andere.  Wij stellen vast dat de compressor in het toestel slecht afgeveerd is.  Daarnaast stellen we ook verbetermaatregelen voor buiten het toestel om.

Overige metingen meting 2 (2017-OF132)

Een technische school wil de geluidsuitstraling van een lasafzuiginstallatie naar de naburige woningen binnen de richtlijnen van VLAREM houden (gewestelijke milieureglementering in Vlaanderen).  Wij helpen de aannemer om dit te realiseren.  Hierbij weerhouden we enkel voorstellen die een goede balans hebben tussen investering en kwalitatieve verbetering.

Overige metingen meting 3 (2015-OF005)

Op zoek naar akoestische metingen of advies?

We horen graag hoe we u kunnen helpen.

Onze andere expertises:

Luchtgeluidisolatie

Minimaliseer stemgeluiden in een ruimte, ideaal voor drukke zalen of werkomgevingen.

Contactgeluidisolatie

Vermijden van loopgeluiden. Zeer belangrijk nabij ruimtes waar veel verplaatsing is.

Gevelgeluidisolatie

Buiten veel lawaai, binnen een oase aan rust. Feestgeluiden binnenhouden.

Installatielawaai

Minimaliseer geluidsoverlast van ventilatie, verwarming, sanitair, …

Ruimteakoestiek

Vermijd echo’s, nagalm en akoestische problemen in ruimtes.

Open-space kantoren

Optimale speech privacy wordt gegarandeerd zodat men rustig en ongestoord kan werken.

Buitenlawaaimetingen

Metingen van verkeersgeluiden, industriële geluiden, …, om de gevelgeluidisolatie te bepalen.

Spraakverstaanbaarheid

Spraakverstaanbaarheidsmetingen (STI – Speech Transmission Index)