Contactgeluidisolatie

Home » Onze expertise » Contactgeluidisolatie

Met contactgeluidisolatie doelt men op het verminderen van overdracht van loopgeluiden, geluiden van verschoven meubilair, …  Hoe meer activiteit men verwacht in de naburige ruimte, en hoe gevoeliger de ruimte zelf, hoe beter de contactgeluidisolatie zal moeten zijn.

Contactgeluidisolatie wordt vaak verward met flankerende geluidsoverdracht bij de knoop (het contact) tussen verschillende bouwelementen.

Low section of business people walking on marble flooring in office

Hoe optimaliseren?

Men kan zich beroepen op drie verschillende mogelijkheden die met elkaar kunnen gecombineerd worden.  De belangrijkste en meest permanente is het voorzien van een zwevende dekvloer.  Onder de dekvloer bevindt zich een elastische laag die de trillingen door stappende mensen opvangt.  Verder kan men als vloerafwerking een elastische afwerking verkiezen zoals een tapijt of vinyl met een speciale soepele rug.  Tot slot kan men een voorzetplafond plaatsen, wat uiteraard enkel efficiënt is voor het dempen van loopgeluiden van de bovenliggende ruimte en niet van naastgelegen ruimtes.

Bij houtskeletbouw of te herbestemmen oude panden met houten vloeren is vrijwel steeds de combinatie nodig van een zwevende dekvloer en voorzetplafond.

Hoe contactgeluidisolatie uitgerekend moet worden, is vastgelegd in een Europese norm.

Hoe meten?

Voor het meten van contactgeluidisolatie moeten we meten hoeveel geluid geproduceerd wordt door een genormaliseerde klopgeluidmachine in de zendruimte.  Dit toestel heeft 5 hamertjes die beurtelings op de vloer vallen en het loopgeluid simuleren.  Na correctie met de nagalmtijd en het achtergrondgeluid in de ontvangruimte wordt hieruit de juiste parameter afgeleid.

Welke valkuilen?

De uitvoeringsgevoeligheid van een zwevende dekvloer staat met stip op één bij het vermijden van valkuilen.  Zowel bij het plaatsen van een zandcementvloer als het plaatsen van de vloerafwerking hebben kleine fouten grote gevolgen.  Voorbeelden van fouten zijn:

  • Het niet zorgvuldig plaatsen van de elastische laag
  • Het gebruik van cementvoegen tussen plinten en vloerafwerking
  • Het laten doorlopen van de chape onder lichte scheidingswanden

Voor meer info verwijzen we graag naar onze opleidingen.

Projectvoorbeelden

We geven graag een aantal voorbeelden van studies en metingen in verband met contactgeluidisolatie.  Een volledig overzicht vindt u bij onze referenties.

Een projectontwikkelaar wil weten welke de eigenschappen moeten zijn van een elastische laag tussen twee verdiepingen.  We voeren de studie uit op basis van info als de dikte van de betonvloeren en de keuze van het metselwerk.  We wijzen er ook op dat ook op het gelijkvloers contactgeluidisolatie nodig is voor het verminderen van horizontale contactgeluidoverdracht.

Concept of construction and design. 3d render of blueprints and designer tools on the panorama of construction site.

Op vraag van een bewoner laat een aannemer een proef uitvoeren van de contactgeluidisolatie.  De bewoner ondervindt immers geluidshinder en twijfelt aan de prestaties van het gebouw.  Wij voeren de proef uit en bezorgen het rapport zodat de discussie kan beëindigd worden.

Contactgeluidisolatie meting 1 (2015-OF142)

Een school breidt uit en wil een zolderruimte inrichten als klaslokalen.  De bestaande vloer is een houten vloer.  Het schoolbestuur wil vooraf zekerheid over de contactgeluidisolatie naar de bestaande onderliggende klaslokalen toe.  In samenspraak met het architectenbureau testen wij verschillende combinaties van droge vloersystemen en vloerafwerkingen.  We duiden in ons rapport op een aanzienlijk verschil tussen de verschillende oplossingen.

Contactgeluidisolatie meting 2 (2017-OF112)

Contactgeluidisolatie meten of advies nodig?

We horen graag hoe we u kunnen helpen.

Onze andere expertises:

Luchtgeluidisolatie

Minimaliseer stemgeluiden in een ruimte, ideaal voor drukke zalen of werkomgevingen.

Gevelgeluidisolatie

Buiten veel lawaai, binnen een oase aan rust. Feestgeluiden binnenhouden.

Installatielawaai

Minimaliseer geluidsoverlast van ventilatie, verwarming, sanitair, …

Ruimteakoustiek

Vermijd echo’s, nagalm en akoestische problemen in ruimtes.

Open-space kantoren

Optimale speech privacy wordt gegarandeerd zodat men rustig en ongestoord kan werken.

Buitenlawaaimetingen

Metingen van verkeersgeluiden, industriële geluiden, …, om de gevelgeluidisolatie te bepalen.

Spraakverstaanbaarheid

Spraakverstaanbaarheidsmetingen (STI – Speech Transmission Index)

Overige metingen

Metingen van geluid in om het even welk meetpunt (binnen of buiten)