Positieve neveneffecten van de coronamaatregelen in open kantoren

Home » Blog » Projecten » Positieve neveneffecten van de coronamaatregelen in open kantoren

Nu steeds meer mensen weer naar kantoor gaan, geraken de open kantoren weer meer en meer bevolkt. Tijdens de gezondheidscrisis werden in open kantoren steevast coronaschermen geplaatst om besmettingsrisico te verminderen, ook al was er weinig volk op de werkvloer. Wat weinig mensen zich realiseren, is dat deze schermen op akoestisch vlak grote voordelen bieden.

In een open kantoor kan men zich immers beter concentreren naarmate men minder gestoord wordt door collega’s. De spraakverstaanbaarheid van collega’s moet met andere woorden zo slecht mogelijk zijn. Eén van de criteria die in de desbetreffende norm NBN EN ISO 3382-3 over akoestiek in open kantoren aan bod komt, is daarnaast dat het geluidsniveau per verdubbeling van de afstand tot de storende collega minimaal met 7 dB moet zakken. Aangezien buiten per afstandsverdubbeling slechts 6 dB gerealiseerd wordt, is zelfs het maximaliseren van de geluidsabsorptie in een kantoor niet voldoende. Immers, bij maximale absorptie komen de geluidsgolven, net als in de buitenomgeving, ook niet bij je terug.

De enige manier om nog méér geluidsreductie te realiseren, is door het directe geluidspad tussen de storende collega en jezelf te onderbreken. Dit kan met een (bureau)scherm. Wij zijn al vele kantoren binnengewandeld waar deze bureauschermen onvoldoende hoog zijn. Men wil elkaar immers nog steeds kunnen blijven zien. Onze mond en oren bevinden zich echter ter hoogte van onze ogen, waardoor we elkaar ook nog gemakkelijk storen.

Een (deels) transparant scherm kan een goed evenwicht vormen tussen elkaar wel nog zien, maar toch minder horen, zoals in onderstaande opstelling. Nu deze kantoren na lange tijd weer stilaan maximaal benut zullen worden, en de coronaschermen toch nog een minstens een tijdje zullen blijven, zouden werknemers normaliter de positieve neveneffecten van de gezondheidscrisis moeten gewaarworden!

Daarnaast is een hoog geluidsniveau in een open kantoor even onmisbaar om de spraakverstaanbaarheid van storende collega’s te verslechteren. Een geluidsmaskeersysteem kan hierbij van nut zijn.