De invloed van een verplicht geluidssysteem voor elektrische voertuigen op de bouwakoestische eisen van woningen

Home » Blog » In het nieuws » De invloed van een verplicht geluidssysteem voor elektrische voertuigen op de bouwakoestische eisen van woningen

Deze week kwam de Europese richtlijn voor minimale geluidsniveaus van elektrische wagens in het nieuws. We geven een korte toelichting hierbij. De volledige wettekst is te vinden op de website van de Europese Unie.

Elektrische voertuigen, of hybride voertuigen die bij lage snelheden zuiver elektrisch rijden, produceren weinig tot geen geluid, wat gevaarlijk is voor andere weggebruikers. Voornamelijk zwakke weggebruikers in stedelijke omgevingen baseren zich voor bepaalde manoeuvres op hun gehoor en steken nogal eens de straat over wanneer ze van oordeel zijn dat het veilig zijn, zonder achterom te kijken. Met steeds meer elektrisch aangedreven voertuigen leidt dit tot een groter ongevalsrisico.

De wettekst bepaalt de concrete geluidsniveaus waaraan het geluidssysteem (AVAS = Acoustic Vehicle Alerting System) moet voldoen. Dit wordt bepaald voor drie verschillende omstandigheden: bij een snelheid van 10 km/u, bij een snelheid van 20 km/u en bij achteruitrijden. Vanaf snelheden hoger dan 20 km/u wordt ervan uitgegaan dat er voldoende geluidsproductie ontstaat door onder meer rolgeluiden van de banden op het wegdek.

Op 2 m van het voertuig moet respectievelijk een minimaal A-gewogen geluidsdrukniveau van 50, 56 en 47 dB geregistreerd worden voor de drie voornoemde omstandigheden. Anderzijds is er ook een maximaal geluidsdrukniveau van 75 dB. Vooral dit laatste is interessant met betrekking tot het beschermen van indringend verkeersgeluid in gebouwen. De wettekst vermeldt dat op 7,5 m dan nog steeds 66 dB gemeten wordt.

Vele stedelijke woningen en appartementen bevinden zich met hun voorgevel op minder dan 7,5 m van voorbijrijdende wagens. Bij een ventilatiesysteem C zal het halen van de akoestische eisen, die hiermee gepaard gaan, zelfs met behoorlijk akoestische roosters mogelijk tot een conflict leiden met het benodigde luchtdebiet in het kader van de energieprestatieregelgeving.

Conclusie: ook al worden in meer en meer steden zones 30 km/u ingevoerd en rijden er steeds meer elektrische (hybride)wagens, zal men niet kunnen verwachten dat de vereiste gevelgeluidisolatie-eisen van woningen en appartementen hierdoor versoepelen door het verplichte waarschuwingssysteem in elektrische voertuigen.