Nieuwe norm voor akoestiek in residentiële gebouwen

Home » Blog » In het nieuws » Nieuwe norm voor akoestiek in residentiële gebouwen

Sinds 1 juli is de geüpdatete norm voor residentiële gebouwen NBN S 01-400-1:2022 van kracht. De update komt er 14 jaar na de eerste editie van de norm uit 2008. De nieuwe norm is niet per se op alle vlakken strenger dan de vorige. Er zijn ook heel wat aspecten waar de norm soepeler is geworden, omdat de vorige norm te streng bleek. Wil je weten wat de implicaties zijn voor je projecten, schakel ons dan in voor een akoestische studie!

Om te beginnen wordt er vanaf nu niet langer gewerkt met “normaal comfort” en “verhoogd comfort”, maar wel met 3 klassen. Klasse C komt min of meer overeen met het vroegere normaal comfort. Klasse B komt overeen met verhoogd comfort en daar bovenop komt er nog een “superklasse” klasse A. De bedoeling is bouwheren te doen inzien dat klasse C echt wel het minimum is en dat een beter evenwicht tussen kostprijs en tevredenheid inzake akoestiek zich misschien situeert bij klasse B.

Voor luchtgeluidisolatie worden de eisen lichtjes strenger, behalve deze tussen gemene delen en privatieve delen die een stuk soepeler worden. Er wordt ook rekening gehouden met woonzorgentiteiten, studio’s en éénslaapkamerappartementen, waar de eis ook zonder aparte inkomhal kan worden gehaald. De koper, huurder en gebouwgebruiker moet dan wel op de hoogte gesteld worden van een mogelijk gebrek aan akoestisch comfort op dat punt.

De eisen voor contactgeluidisolatie worden dan weer enorm verstrengd, maar dit impliceert niet meteen het wegvallen van heel wat types contactgeluidisolatie-matten. Met de nodige aandacht voor goede uitvoering kunnen de eisen nog steeds gehaald worden met het gros aan matten beschikbaar op de markt.

Voor gevelgeluidisolatie is er een lichte verstrenging, vooral voor de minimumeis. Dit impliceert dat het gebruik van niet-akoestische ventilatieroosters aan banden wordt gelegd. Elk ventilatierooster zal vanaf heden een minimum aan akoestische isolatie moeten bevatten.

Wat betreft installatiegeluid tot slot is er een kleine versoepeling voor de ventilatiegeluidseisen. Geluiden vanuit gemeenschappelijke schachten worden dan weer niet alleen gesteld in slaapkamers en woonkamers, maar vanaf heden ook in badkamers. En voor de eerste keer is er een eis voor geluidsuitstraling naar de omgeving: warmtepompen mogen op de perceelsgrens maximaal 40 dB produceren.